De adolescentie is een delicate overgangsfase. Uw kind moet in de loop van enkele jaren de veerboot van de kindertijd naar de volwassenheid nemen, en dat gaat niet zonder slag of stoot: relaties met leeftijdsgenoten worden belangrijker, het lichaam verandert, de eisen met betrekking tot verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en autonomie nemen toe en de identiteit wordt opgebouwd.

Ook voor u als ouder verandert er veel. Sommige adolescenten revolteren heftig, anderen blijven te afhankelijk. De emotionele band met uw kind kan ernstig verstoord geraken. Plots herkent u uw eigen kind niet meer. Of u maakt zich zorgen dat er zich veel afspeelt binnen in hun hoofd, maar praten lukt niet (meer). Of u kan wel praten met uw kind, maar er lijkt weinig verandering in te komen. Het evenwicht tussen voldoende zelfstandigheid bieden en toch nog een band hebben is zoek of lijkt onbereikbaar.

Vaak wordt heel het gezin geraakt door deze veranderingen. Bij uw kind kan zich dit uiten op de meest uiteenlopende manieren: gedragsproblemen, problemen op school (gedrag, maar ook op vlak van schoolresultaten), woedebuien, depressieve stemming, isolatie, drugs, zelfverwondend gedrag, overmatig gamen, etc.

Wanneer u dergelijke moeilijkheden niet langer het hoofd kan bieden, dan kan het goed zijn om naar een psycholoog te stappen. In mijn praktijk bied ik jongeren een ruimte om in alle vertrouwelijkheid te spreken. Dat is mijn eerste prioriteit: vertrouwelijkheid, veiligheid en vrijheid van spreken garanderen. Enkel wanneer er vrijuit kan worden gesproken, kunnen we de moeilijkheden waar uw adolescent voor wordt gesteld aanpakken.

Waar mogelijk en wenselijk kan u als ouder ook worden betrokken in de therapie. De emotionele band met uw tiener kan een bron van moeilijkheden zijn, maar evenzeer een ruimte waarbinnen verandering kan worden verwezenlijkt. U wordt alleszins uitgenodigd voor  het eerste gesprek, bij voorkeur in aanwezigheid van uw kind. Uw aanwezigheid op dit eerste gesprek is evenwel geen verplichting, uw zoon of dochter mag ook alleen komen. Indien u verder vragen over heeft over mijn werkwijze, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.

U kan bij mij terecht voor onder andere de volgende problemen:

 • Stemmingswisselingen, droefheid, depressie, etc.
 • Onzekerheid, faalangst, slaagdwang, perfectionisme, etc.
 • Problemen op school (leerproblemen, pesten, spijbelen, etc.)
 • Gedrags- en agressieproblemen
 • Slapeloosheid of te veel slapen
 • Sociale angsten, fobieën, paniekaanvallen
 • Rouwverwerking
 • Eetstoornissen zoals anorexia of boulimie
 • Zelfverwondend gedrag
 • Drugs, overmatig gamen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Moeilijkheden op vlak van seksuele identiteit
 • Relationele problemen